Провеждане на конкурс за избор на трима членове на Съвета на директорите на „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов” е сред точките, които обсъжда и гласува предстоящото заседание на местния парламент край Дунав. Това става ясно от качения проект за дневен ред на редовното септемврийско заседание на ОбС-Свищов.
Общо 21 точки включва проекта за дневен ред.
Заседанието ще се проведе присъствено в зала 1 на „Цанко Церковски” 2 от 14 часа на 29 септември. Съветниците вече заседаваха два пъти извънредно този месец – на 9 и на 14 септември.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.