Успешен и богат на находки е сезонът за археолога д-р Марин Маринов, уредник в местния Исторически музей. Това видя на място Актуално Свищов в района на Вила екстра мурос, която за втора поредна година младият учен изследва самостоятелно.
Само в рамките на днешния ден бяха открити две напълно запазени лампи от разцвета на Римската империя – 2-3 век след Христа. Находките откри Георги Ламбев, който повече от десет години е верен помощник на изследвачите, откриващи тайните на Нове – доц. Евгения Генчева, доц. Павлина Владкова, проф. Пьотр Дичек, проф. Елена Кленина, проф. Агниешка Томас.
Археологът работи във Вила екстра мурос и още по-точно квадрант от южната стена на християнската базилика. Там се откриват три културно-исторически периода. Времето на разцвета на Римската империя, късния период на Империята – остготите и ранното християнство.
Преди дни бяха открити и пет гроба от некропола от времето на Теодорих Велики. До сега в района на Вила извън крепостните стени бяха известни 120 гроба.
Това е втора самостоятелна експедиция на свищовския археолог. Това лято продължава работата южно от базиликата.
Проучванията вече са в своя разгар – наред с тоновете керамика се откриват и много други ценни находки, които разкриват аспекти от живота преди близо две хилядолетия.
Вече са факт две монети от времето на император Марк Аврелий, което е от ранния период на римския град край Свищов. Факт е и тухла с ръкописен печат – до този момент са известни няколко от този вид.
Екипът на д-р Маринов работи върху южната стена на базиликата. Тя е открита преди повече от век. В нейния олтар през далечната 1908 година Карел Шкорпил откри гроба на неизвестен светец. Години по-късно, в наше време, той е проучван и от доц. Павлина Владкова. Преди нея проучвания прави и почетния гражданин на Свищов доц. Мария Чичикова. Много вероятно е това да е гроба на Свети Луп, но за тази теза няма безспорни доказателства, споделя д-р Марин Маринов.
Проучванията се финансират от Министерството на културата и продължават до средата на октомври. Те продължават до края на седмицата. Следват и няколко дни консервационна работа на обекта.