По инициатива на Окръжна прокуратура – Велико Търново се проведе съвместно съвещание между представители на прокуратурите от Великотърновския съдебен район, ОДМВР-Велико Търново и представители на местната власт в десетте общини  в областта. На срещата, чиято цел бе да се направи анализ и оценка на спецификата и динамиката на престъпността в областта, присъстваха Цани Попов – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура,  Тихомир Шабов районен прокурор на Районната прокуратура в старата столица, старши комисар Димитър Машов – директор на ОД МВР В. Търново, кметове, заместник – кметове, секретари и юристи, които представляваха 10-те общини в областта, пише Веселина Ангелова във вестник „Борба“.
Основна тема на разговора бе актуалната обстановка в общините по отношение на битовата престъпност, престъпленията, свързани с разпространението на наркотични вещества и пътно-транспортните престъпления и очертаване на проблемите по поставените въпроси.
Заместник-окръжният прокурор Цани Попов обърна внимание, че тази комуникация следва да се приема като партньорство за разрешаване на наболелите проблеми и обединяване усилията на местната власт и правозащитните органи за търсене на по-голяма ефективност в борбата със закононарушенията и решаването им на местно ниво. С оглед активизиране на диалога с гражданите, бе прието в по-отдалечените и по-малки населени места периодично да се организират приемни с представителите на прокуратурата и на местната власт, на която гражданите да посочат проблемите които имат и да им бъдат разяснявани възможностите за решаването им.
Старши комисар Машов изнесе информация относно състоянието на битовата престъпност, престъпленията, свързани с разпространението на наркотични вещества и пътно-транспортните престъпления, като посочи, че това са основните проблеми, наболели във всяка една от общините. Той допълни, че е създадена организация, като са сформирани мобилни екипи от ОДМВР-Велико Търново и изготвен график за срещи с хората в малките населени места.
Районният прокурор Тихомир Шабов сподели данни за престъпленията от компетентността на районната прокуратура. Той акцентира, че има увеличаване на новообразуваните досъдебни производства за кражби, грабежи, измами, незаконната сеч и по отношение на наркотиците, и апелира за по-голяма активност от страна на общините и местните органи, които имат много контролни функции по строежите и по сметищата.
Георги Камарашев, зам.кмет на Велико Търново, сподели, че почти всяка седмица има блъснат човек на пешеходни пътеки, въпреки, че повечето пешеходни пътеки са със светещи знаци и обновена маркировка. Той изтъкна като много сериозен проблем вандалството, което може да се реши с изграждане на система за видеонаблюдение. Според него това трябва да се инициира на централно ниво, а не на общинско ниво – да се предприемат мерки за изграждане на система, която да е централизирано свързана и да има събираемост на глобите.
Очертани бяха проблеми като нарастване на пътните произшествия, за които могат да бъдат търсени решения както на нормативно ниво така по отношение на организацията и функционирането на компетентните институции. Проблеми със сигурността на гражданите в по-малките населени места, опазването на имуществото и селскостопанската продукция, злоумишлени действия водещи до унищожаване на културни ценности, които изискват категорична намеса, както от правозащитните органи – прокуратура и полиция, така и от местната власт.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.