📌Цел: Достъпни и качествени здравни грижи за всеки. Прозрачност и контрол на финансирането.

➢ Премахване статута на търговски дружества на болниците;

➢ Равни условия за финансиране и контрол при разходване на публичните средства от лечебните заведения, независимо от собствеността им;

➢ Запазване на лечебните заведения в отдалечените и планински райони и въвеждане на статут на „защитено лечебно заведение“ за тях.;

➢ Гарантирано достойно заплащане на труда в здравеопазването чрез остойностяването му за ангажираните в сектора;

➢ Безплатни целеви стипендии за редовни специализанти и интензивно финансиране на специализации в чужбина и осигуряване на работно място в здравната система на страната;

➢ Намаляване на ДДС върху лекарствените продукти и медицинските изделия на 9%;

➢ Контрол върху обществените средства за здравеопазване чрез централизиран търг за доставка на лекарствата от реимбурсния списък и на медицинските изделия, провеждан на годишна база;

➢ Продължаване на проекта „Електронно здравеопазване“ и оптимизиране на все повече медицински и здравно-административни дейности чрез него;

➢ Приемане на комплекс от мерки, включително държавна помощ, подпомагащи разкриването на аптеки в отдалечените и планинските слабонаселени райони. Разкриване на поне една денонощна аптека във всяка българска община. Въвеждане на
услугата „мобилна аптека“.

➢ Регионализация на здравеопазването;

➢ Облекчаване на условията за финансиране на „ин-витро” процедури; възможност от Центъра за асистирана репродукция да се финансират процедури с донорски материал;

➢ Безплатно здравеопазване за здравноосигурените лица.
🗳️24✔️ Преференция 108✔️

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

<iframe src=“https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FAktualnoSvishtov%2Fposts%2Fpfbid0TusFjDMMZMAQNnQZFzBQe62WLaj4tximUYhg2LBEFfbfpSENdHVo2pZNUZi5BfAsl&show_text=true&width=500&is_preview=true“ width=“500″ height=“429″ style=“border:none;overflow:hidden“ scrolling=“no“ frameborder=“0″ allowfullscreen=“true“ allow=“autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share“></iframe>

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.