📌Цел: Стабилност и по-голяма самостоятелност на икономическите региони за планиране. Държавна политика по доходите, болничните заведения, образованието и подобряване на транспортната свързаност за постигане на вътрешно-регионална конвергенция и сближаване между регионите, повишаване на качеството на живот и преодоляване на неравенствата.

➢ Държавна политика за насърчаване на развитието на всеки регион с оглед неговите икономически, социални и географски характеристики. Създаване на регионални съвети със специалисти от всички области за разработването на мащабни регионални проекти;
➢ Ревизия на националните планове и програми за регионално развитие и преработването им с оглед съвременните условия и привеждането им в действие за създаването на икономически силни региони;
➢ Създаване на Национален фонд за сближаване между регионите, насочен към изостаналите региони, който ще работи приоритетно за: Северозападна България, Родопите, Странджа-Сакар; Преференции за местни бизнес по смисъла на ЗКПО; Преференции от „Местни данъци и такси” за пършите пет години от същестшушане на нова стопанска единици. Безлихвени заеми от целеви инвестиционен фонд за МСП;
➢ Доиграждане с ускорени темпове на автомагистрала „Хемус”, като стратегическа инфраструктурна връзка между София – Велико Търново – Варна. От бързото й завършване зависи развитието на икономиката в регионите в Централна и Североизточна България;
➢ Максимално бързо доизграждане на автомагистралата от Южната ни граница с Гърция Кулата – Видин (част от трасето е автомагистрала „Струма”), с цел прихващане транзита на стоки от пристанище Солун, през България за Центрана и Западна Европа (Коридор Ориент-Източно Средиземноморие), което е от значение за развитието на
бизнеса в западните региони;
➢ Ускоряване изграждането на автомагистрала „Черно море” като връзка Истанбул- Бургас-Варна-Констанца (Коридор Север-Юг), ще увеличи транзита на стоки от Азия към Европа, и ще допринесе за икономически растеж и повишаване благостоянието на източните региони;
➢ Подобряване на транспортната и цифрова свързаност, изграждане и модернизация на железопътните връзки със Сърбия, Република Северна Македония, втора железопътна връзка с Турция (Елхово-Одрин) пътни тунели Петрохан и Шипка, втори мост във Варна, фокус върху подобряването на четвъртокласната пътна мрежа;
➢ Укрепване на местната икономика чрез инвестиции в индустриални паркове, бизнес инфраструктура и социални предприятия;
➢ Финансово осигуряване на Инфраструктурната програма за българските общини за целия мандат;
➢ Развитие на финансовата децентрализация на общините, изготвяне на план за осъществяването й, вкл. чрез промени в данъчното законодателство като основа за нейната реализация;
➢ Нормативни промени и финансова подкрепа, насочени към засилване на ролята на общините в управлението на общинската икономика;
➢ Приоритетно инвестиране във ВиК инфраструктура, одит и пълна ревизия на ВиК Холдинга и запазване на добре функциониращите общински ВиК дружества;
➢ Финансова и логистична подкрепа на общините за дигитализация на административните услуги за гражданите и ефективно прилагане на водещи модели на интелигентните градове;
➢ Подкрепа за регионални туристически продукти и подобряване на достъпа до туристическите обекти;
➢ Привличане на бъдещи специалисти (ученици и студенти) чрез стипендии за завръщане в района, преференциални условия за изграждане на жилища и специална грижа за децата и младите семейства; подкрепа за целенасочени регионални и местни политики
за преодоляване на негативните домографски тенденции.

🗳️2️⃣4️⃣✔️1️⃣0️⃣8️⃣✔️

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

 

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.