Програма „Дунавски регион“ 2021 – 2027 г. разпределя малко на 55 милиона евро. Това става видно от публикуваната на сайта на МРРБ предварителна обява за втора покана на програмата.

Начална дата на кандидатстването е 2 октомври 2023 г. чрез електронната система на програмата. Крайна дата на кандидатстването – 29 февруари 2024 г.
Области на подкрепа: подадените проекти по втората покана следва да се фокусират върху една от следните конкретни цели /КЦ/:
– КЦ 1.1 – Изследователска дейност и нововъведения;
– КЦ 1.2 – Умения за умна специализация, промишлен преход и предприемачество;
– КЦ 2.1 – Възобновяема енергия;
– КЦ 2.2 – Адаптиране към изменението на климата и предотвратяване на риска от бедствия;
– КЦ 2.3 – Достъп до вода и устойчиво управление на водите;
– КЦ 2.4 – Защита и опазване на природата и биоразнообразието;
– КЦ 3.1 – Пазари на труда и достъп до качествена заетост;
– КЦ 3.2 – Образование, обучение и учене през целия живот;
– КЦ 3.3 – Култура и устойчив туризъм;
– КЦ 4.2 – Институционални възможности за териториално и макрорегионално управление.

Бюджетът на втората покана е малко над 55 милиона евро. Програмата финансира 80% от стойността на всеки проект.

Кандидати могат да бъдат: публични власти, неправителствени организации, образователни институции, изследователски организации, и други съответни заинтересовани лица от Дунавския регион. Всеки проект трябва да включва най-малко трима партньори с финансов принос, които са от три различни страни от Дунавския регион. В програмата участват 14 държави от Централна и Източна Европа. Цялата територия на България е включена в програмата.

Подробни насоки и формуляр за кандидатстване ще бъдат публикувани на началната дата на поканата – 2 октомври 2023 г. За да подкрепи потенциалните кандидати при разработване и кандидатстване с проекти, Секретариатът на програмата в следващите месеци ще предостави индивидуални консултации и ще организира информационни събития и Интернет семинари. Подробности за тези събития ще бъдат публикувани на сайта на програмата и в социалните мрежи.

При провеждане на първата покана по програмата през есента на 2022 г., българското Министерство на регионалното развитие и благоустройството, в качеството си на Национален орган на програмата предостави национално съфинансиране от републиканския бюджет на всеки български кандидат /т.е. партньор/ в размер на 15% от неговия бюджет в одобрения проект, чрез сключване на договор за предоставяне на национално съфинансиране между министерството и партньора. Останалата част (5%) от съфинансирането се пое като собствен финансов принос на съответния български кандидат /т.е. партньор/. Вероято така ще бъде и при втората покана, но подробности в това отношение се очаква да бъдат публикувани от МРРБ след началната дата на втората покана.

Още подробности на https://www.mrrb.bg/bg/informacionen-den-za-purvata-pokana-za-nabirane-na-proektni-predlojeniya-po-programa-za-transnacionalno-sutrudnichestvo-dunavski-region-2021-2027/