Почетният гражданин на Свищов проф. д.н. Нено Павлов даде категоричната си подкрепа за кандидата за кмет на община Свищов, издигнат от народната коалиция Стефан Проданов. Това съобщиха от Предизборния щаб на Местна коалиция ПП-ДБ, СДС, ВМРО-БНД и Ние идваме с номер 68 в интегралната бюлетина за избор на кмет на община Свищов, общински съветници и кметове на кметства.

Проф. д.н. Нено Павлов е дългогодишен академичен преподавател, а през периода 1999-2007г. – ректор на СА „Д. А. Ценов“. Паралелно с активната си университетска дейност проф. Нено Павлов е бил член на УС на Българската стопанска камара, зам. председател на Икономическия и социален съвет на Република България, заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор“, многократно участва в работни групи по пенсионната реформа и иновативните социални политики. В момента е член на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт, зам. председател на УС на Съюза на икономистите в България и председател на фондация „проф. д-р Велеслав Гаврийски“ – София.

Проф. Нено Павлов сподели:
„Не съм безразличен към съдбата на любимия ми град Свищов, свързан с моята младост и академична кариера. Множеството сериозни проблеми, които стоят пред общината в новата среда на динамични промени, изискват много познания, гъвкавост, комуникативност, култура на поведение и експертиза за решаването им. Считам, че кандидатът за кмет и преподавател от Стопанската академия гл. ас. д-р Стефан Проданов разполага с необходимите качества за нелеките бъдещи предизвикателства, с които неминуемо ще се сблъска градоначалникът на Свищов през годините на новия мандат!

Познавам Стефан още от студентската скамейка. Обучаваше се в специалността „Застраховане и социално дело“, в която преподавах редица основополагащи учебни дисциплини. Въпреки, че беше професионален футболист в „Академик“ посещаваше всички лекции и семинари, впечатляваше със своята любознателност и комуникативност. Впоследствие, след тежка контузия прекрати футбола и продължи с отговорност и отдаденост да се обучава по специалността. Като докторант и асистент участваше активно в академичния живот, в дейността на катедрата и факултета, дружолюбно общуваше и помагаше на колегите студенти от другите населени места. Съпругата му Росица е от родния ми Добруджански край, много приветлив и лъчезарен млад човек, отглеждаща и възпитаваща две прекрасни деца.

Стефан Проданов притежава качествата да мотивира, лесно да общува с различни хора, да поема отговорност и работи екипно. С богат практически опит е в ритейл застраховането, както и с академични публикации в различни области, сред които и многоаспектното изследване на застрахователните пазари. Участвали сме заедно в редица научни конференции и кръгли маси, на които впечатлява с лекотата да интерпретира факти и практическия си опит за научни цели.

Стефан има добра репутация не само като преподавател. Като координатор и ръководител на различни проекти той винаги е подхождал с максимална отговорност и защита на обществения интерес. Много ми се нрави и неговата активна, родолюбива дейност в полза на традиционните исторически възстановки в града и страната! Убеден съм в неговата отдаденост на каузата „Свищов“, неговият роден град!

Купуването и продаването на гласове е престъпление!