Свищовската академия присъди званието „Почетен професор на СА „Д. А. Ценов” на проф. д. ик.н. Методи Кънев, чийто трудов и творчески живот е свързан с родната Алма Матер. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Висшето училище.

На тържествената академична церемония, ректорът проф. д-р Марияна Божинова и проф. д. ик.н. Методи Кънев, заедно с придружаващите ги зам.-ректори, бяха посрещнати с бурни аплодисменти от присъстващите в препълнената зала настоящи и бивши академични преподаватели, служители и гости. Научната и обществената дейност на номинирания за почетен професор представи настоящият ръководител на катедра „Обща теория на икономиката” – проф. д-р Пенка Шишманова.

Проф. Методи Кънев е роден на 28 ноември 1936 г. в гр. Славяново, Плевенска област. Завършва ВФСИ „Д. А. Ценов” през 1962 г. От началото на 1964 г. е аспирант, а от октомври 1966 г. – асистент по Политическа икономия във ВФСИ. След успешна защита, през 1967 г. му е присъдена научната степен „Кандидат на икономическите науки”, а през 1973 г. Научният съвет по политическа икономия му присъжда званието „доцент”. В края на 1989 г. успешно защитава дисертация и получава научната степен „Доктор на икономическите науки”, а през 1991 г. е избран за професор. Изследователската дейност на проф. Кънев обхваща над 200 научни труда, както и значителен брой научно-популярни и публицистични статии. Признанието на научната общественост за резултатите от задълбочената научноизследователска дейност на проф. Кънев намира израз в публикуването на неговите трудове в най-реномирани издателства и списания, в превода на негови трудове на други езици, в участието му като докладчик в голям брой международни конференции у нас и в чужбина. В учебната си дейност проф. М. Кънев оставя дълбоки следи в ума и сърцата на студентите и докторантите, на тези, които са били в досег с талантливата му личност. Неговите лекции по Политическа икономия (по-късно Микроикономика и Макроикономика) и по История на икономическите учения, са слушали над 30 випуска студенти на Свищовската академия. Като университетски преподавател той е съавтор на множество учебници и учебни ръководства, под негова редакция са съставени и издадени едни от първите български учебници по Микро- и Макроикономика. Под ръководството на проф. Кънев са защитили дисертации и са израснали в научен и педагогически аспект редица докторанти и асистенти. Освен с преподавателската и с научната си дейност, проф. Кънев оставя следи в историята на Академията и с административните си ангажименти – избиран е за ръководител на катедра „Обща теория на икономиката” (1991-1993 г.; 1999-2003 г.), за декан на финансовия факултет (в два последователни мандата 1979-1987) и за ректор на Академията (ВФСИ) през периода 1987 – 1989 г. „Всичко това, а и още много други активности и заслуги на проф. Методи Кънев доказват неговия несъмнен принос за развитието на икономическата наука и на Академията като модерно висше училище и му спечелват уважението и признателността на хиляди възпитаници и колеги”, заяви настоящият ръководител на катедра ОТИ, проф. Пенка Шишманова.

Ректорът, проф. д-р Марияна Божинова обяви решението на Академичния съвет за удостояването на проф. д.ик.н. Методи Кънев със званието „Почетен професор на СА „Д. А. Ценов”, като подчерта, че решението е гласувано единодушно от всички присъствали на заседанието. Проф. Божинова връчи символите на почетното звание и удостои проф. Кънев и с почетния плакет на Свищовското висше училище за заслуги към Академията. В чест на новия почетен професор прозвуча „Многая лета”, а присъстващите изразиха уважението и признанието си към проф. Кънев със ставане на крака и продължителни бурни аплодисменти. Силно развълнуван, проф. Кънев благодари за оказаните му чест и признание, и заяви, че Стопанска академия е кауза.

Новият почетен професор изнесе академично слово, на тема „За интердисциплинарното надграждане на теорията и обучението по икономика”. Роден 20 дни след откриването на Свищовското висше училище, проф. д.ик.н. Методи Кънев получи почетното звание дни преди да навърши 87 години.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.