Ректорът на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – проф. д-р Марияна Божинова е избрана за председател на Етичната комисия към Съвета на ректорите на висшите училища в Р България (СРВУРБ), съобщиха от Висшето училище. Изборът стана на проведеното на 9 юни 2022 г. в УНСС Общо събрание на Съвета на ректорите, на което за негов председател бе избран акад. Лъчезар Трайков – ректор на Медицинския университет-София. За членове на Управителния съвет на сдружението на ректорите бяха избрани акад. Христо Белоев (Русенски университет „Ангел Кънчев“-Русе) – зам.-председател, проф. Димитър Димитров (УНСС) – секретар, проф. Николай Изов (Национална спортна академия), проф. Ивайло Копрев (Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“), проф. Евгени Станимиров (Икономически университет-Варна) и доц. Добри Ярков (Тракийски университет-Стара Загора).
Събранието реши в Контролния съвет на СРВУРБ да влязат проф. Тони Шекерджиева – ректор на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство, проф. Асен Диамандиев – председател на КС и членове в лицето на генерал-майор Тодор Дочев – началник на Военна академия „Г. С. Раковски“ и проф. Венцислав Вълчев – ректор на Технически университет-Варна. В дейността на Етичната комисия към СРВУРБ работата на проф. Марияна Божинова ще бъде подпомагана от избраните нейни членове – проф. Пламен Моллов (Университет по хранителни технологии-Пловдив) и проф. Иван Кралов (Технически университет-София).

 

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.