Скъпи студенти, колеги и възпитаници на Стопанската академия,
От сърце Ви поздравявам с този красив празник! Да си честитим вълнуващия 8-ми декември, защото всеки един от нас, който е преминал през студентската скамейка, чувства цял живот този празник като свой. Това е може би най-младежкият, най-емоционалният, един от най-красивите празници, които отбелязваме всички ние заедно.
Всеки 8-ми декември е твърде различен от всички останали, които го предхождат, не само защото хората и поколенията се сменят и внасят своето усещане и вълнуващото преживяване в едно различно време, носещо други измерения за празничност, но винаги радостта и въодушевлението са чисти и неподправени, по младежки вдъхновени и искрени. Празникът, на който се гордеем със свищовската Алма Матер, в която вече 85 години се преподава на европейско равнище. Гордеем се, че сме дали на България над 150 хиляди дипломанти и специализанти. Тук, на аудиторните банки са се обучавали един бъдещ вицепрезидент на Р България, бъдещи български министри, предприемачи, учени, стопански и обществени дейци. И всички те, като студенти, на 8-ми декември са произнасяли думите „ВИВА АКАДЕМИЯ”. Нека останем верни на академичните традиции, които тя отстоява и утвърди, защото носят опита на генерации препода¬ватели и студенти, вдъхновено съграж¬дали нейната мисия в академичната общност на България.
Скъпи колеги – преподаватели,
Нека точно на днешния празник отново се фокусираме върху мисията, на която сме посветили цялата си творческа и човешка енергия – не само да образоваме, а и да възпитаваме в духовност, културни традиции, морални ценности и човечност. Всички наши успехи, постигнати от голямото ни академично семейство, щяха да бъдат невъзможни без Вашите усилия, образователни и научни постижения, всеотдайност, ерудиция и колегиално отношение. Бъдете ментори и партньори на студентите, подкрепяйте ги с радост и всеотдайност, защото това е призванието ни.
Скъпи студенти,
Трудете се усърдно, с постоянство и любознателност, с интерес и желание да научите нещо ново! Бъдещето принадлежи на Вас, то ще е много различно от познатия ни свят и ще бъде такова, каквото Вие го изградите. Вашата генерация има уникални възможности. Затова Ви призовавам: развивайте своя талант, умения и качества! Успявайте, доказвайте себе си!
Пожелавам Ви, скъпи студенти, здраве, жизненост, увереност и надеждата, че след като излезете от студентската скамейка, ще навлезете в професионалното си поприще знаещи, можещи и вдъхновени!
Нека престоят Ви в свищовската Алма матер се превърне в едно вълнуващо пътуване към знанието и към бъдещето – Вашето и на утрешна България!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Vivat Academia, vivant professores!

 

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.