„2022 г. ще остане вероятно в историята на публичните финанси като уникалната година, в която Министерството на финансите генерира три планови документа, свързани с бюджета – този от февруари, който сега ще се актуализира, и процедурата за Бюджет 2023, която ноември-декември ще влезе в Народното събрание. Форсмажорните обстоятелства изискват да се реагира в Бюджет версия 2.0“.
Това каза пред БНР в интервю на Снежана Иванова проф. Андрей Захариев, декан на факултет „Финанси“ в Стопанската академия в Свищов.
Според него най-наложителна е подкрепата за пенсионерите.
„С този проект за актуализация на Бюджета и с вързаната с него макрорамка за първи път в историята на България ще отчетем 150 млрд. лева БВП. Само за 5 години бележим 50 млрд. лева нагоре. Истината е, че БВП за 5 години нарасна с 50 млрд. лева, което не е никак за подценяване, независимо от Covid пандемията, войната в Украйна и цените на енергоносителите, които се изстреляха до космически стойности“, обясни професорът по финанси.
Той подчерта, че числата са такива, че има увеличение и на приходите, и на разходите, но „динамиката е не малка и то именно в частта за разходи, защото разривът между двете сметки формира отрицателно бюджетно салдо от цели минус 6 милиарда 228 милиона лева“:
„Това число буди тревога у нас, експертите финансисти“.
По думите му устойчивото финансиране на увеличението на пенсиите е големият проблем на системата:
„Нашият пенсионен модел е така устроен, че с данъците на всички подкрепяме постигането на баланс в сметката на ДОО“.