Продължава предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по проект „Грижа в дома в Община Свищов ”. Това съобщиха от пресцентъра на Общината.

На 12.06.2024 г., Община Свищов подписа допълнително споразумение с Министерство на труда и социалната политика към Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Грижа в дома в Община Свищов ”.

Проектът се удължава без прекъсване на предоставяните услуги с още 8 месеца до 28.01.2025 г. , при което срокът за изпълнение на проекта става 27 месеца, а предоставянето на услугата 26.

Стойността на проекта е 2 010 551,95 лева – безвъзмездна финансова помощ.

Предоставяме интегрирана здравно-социална услуга в домашна среда на 351 , потребители от които:
147 лица с увреждания с ЕР на ТЕЛК с % от 50 до 100 % ;
204 Възрастни лица над 18 годишна възраст в невъзможност за самообслужване;
По проекта са назначени 65 социални асистенти, 18 работници изпълняващи доставки по домовете, 5 медицински сестри, рехабилитатор, фелдшер, психолог, 2 шофьори.

Всички потребители са доволни от предоставяните услуги и с надежда очакваха удължаване срока на договора.

Предоставянето на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се хора с увреждания и възрастните хора има важна роля за превенция на социалното изключване. Тези услуги доказват своята значимост като начин за достигане до най-уязвимите групи от населението и гарантират получаване навременна и професионална подкрепа в зависимост от техните индивидуални потребности, коментират от Общината.