Бившата кафе-сладкарница във фоайето на МБАЛ “Д-р Димитър Павлович” ЕООД отива на търг, научи Актуално Свищов. Началната цена на обекта е 18 700 лева.

В община Свищов е депозирано писмо от управителя на лечебницата за проявен инвестиционен интерес – покупка на помещението – бивша кафе-сладкарница, разположено в централно фоайе в сградата на МБАЛ-Свищов. Към настоящия момент същото не се използва и е с отпаднала необходимост за основната дейност на лечебното заведение. Неколкократно са обявявани тръжни процедури за отдаването му под наем, без проявен бизнес интерес, пише в предложението на кмета Генчев до ОбС-Свищов.

Недвижимият имот е собственост на дружеството и представлява самостоятелен обект и е с площ 114 кв.м. Неговото предназначение е за обществено хранене.

За целите на продажбата е изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител, с която е определена пазарна цена на имота в размер на 18 700 лв. без ДДС. Данъчната оценка на имота е 18 633.70 лв. (осемнадесет хиляди шестстотин тридесет и три лева, 70 стотинки).

Окончателното решение трябва да вземат градските депутати на днешното им редовно заседание, което започва в 14 часа в зала 1 на Общината.