Лекциите на студентите редовна форма в Академията са преустановени от днес до 7 ноември, научи Актуално Свищов. Обучението ще се извършва в електронна среда от разстояние, гласи заповед на ректора на СА „Д. А. Ценов”.
„Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, считано от 21.10.2021 г.
1. Преустановявам присъствения учебен процес – учебните занятия в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов до 07.11.2021 г., за студентите редовно обучение. Поддържането на образователния процес ще бъде неприсъствено дистанционно чрез възможностите на платформата за дистанционно обучение на СА „Д. А. Ценов“ dl.uni-svishtov.bg.
2. Изпитните сесии на задочните студенти, считано от 21.10.2021 г., ще се провеждат дистанционно в платформата за дистанционно обучение на СА „Д. А. Ценов“ dl.uni-svishtov.bg.
3. Да се преустановят всички присъствени масови изяви, провеждани в СА „Д. А. Ценов“, включително конференции, дискусии, конкурси, публични лекции, спортни прояви, катедрени и факултетни съвети, събрания и др. Неотложните събития да се провеждат електронно, след писмено съгласуване с ректорското ръководство.
4. Работният процес на колективните органи за управление и на служителите да се провежда при възможност в дистанционна форма (работа от разстояние/надомна работа) или установяване на работно време с променливи граници или работа на смени, като се допуска присъствена работа на най-много 50% от персонала.
5. Служителите, предоставящи административни и други услуги на студенти, граждани и организации, да използват средствата на информационните и комуникационните технологии и при възможност да предоставят съответните услуги в електронна среда”, са част от мерките в заповедта.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.