На тържествена церемония в СА „Димитър Апостолов Ценов“ Русалин Русалинов получи дипломата и регалиите за защитената от него на 1 септември 2023 година докторска дисертация към финансовата катедра.

Церемонията бе проведена от ректора проф. Марияна Божинова и декана на финансовия факултет проф. Андрей Захариев. С ритуална тога и шал в златист цвят д-р Русалинов стана първият възпитаник в 87-годишната история на свищовска Алма матер за който се провежда церемония по връчване на диплома за ОНС „Доктор“. В СА „Д.А.Ценов“ бакалаврите и магистрите имат своя ритуал по дипломиране от близо 20 години. Представяйки д-р Русалинов проф. Захариев подчерта важната историческа дата на която бе проведена неговата защита, когато през 1912 год. е подписано завещанието от Димитър Ценов, а през 1953 год. са създадени двата по-стари факултета „Финанси“ и „Стопанска отчетност“.

Президентът на Българската национална федерация по карате Русалин Русалинов бе гост в Свищов на юбилейната международна научна конференция „Предизвикателства пред финансите и стопанската отчетност в условията на множествени кризи“, посветена на 70 години Факултет „Финанси“ и Факултет „Стопанска отчетност“ при Стопанска академия „Д. А. Ценов“ и патронния празник на висшето училище. Той поднесе поздравителен адрес при откриването на научния форум с над 100 докладчици със следния текст:

Уважаема г-жо Ректор проф. д-р Марияна Божинова,
Уважаеми г-н декан проф. д-р Андрей Захариев,
Уважаеми г-н декан проф. д-р Атанас Атанасов,
Уважаеми преподаватели, студенти и докторанти,

От името на Българската национална федерация по карате приемете най-сърдечни поздрави в чест на 70-та годишнина от създаването на факултети „Финанси” и „Стопанска отчетност” при Стопанска академия „Д. А. Ценов”!
Алма матер в Свищов остава в годините водещ център за обучение и научни изследвания в областта на икономическата теория, финансите, застраховането, счетоводството, статистиката и контрола. Щастлив съм, че в лицето на студентката и олимпийска шампионка Ивет Горанова имаме най-актуален позитивен пример за съчетаване на обучението в Свищов с високото спортно майсторство.
Като възпитаник на финансовата катедра със защитена дисертация искам специално да благодаря на моя научен ръководител и декан на факултет „Финанси“ проф. д-р Андрей Захариев за перфектната среда за подкрепа на студентите и докторантите.
Приносът на преподавателите за развитието на финансовата и счетоводната наука е забележим и оставя трайна среда в летописите на академичното познание.

Пожелавам на Ректора, Деканите и целия академичен състав здраве, творчески успехи и нови върхове в благородната академична професия!

/п/
Д-р Русалин Русалинов
Президент на Българската национална федерация по карате
Почетен гражданин на град Плевен

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.