Преди 140 г. майстор Колю Фичев поставя основите на Съборната църква. Когато гражданите от Долната махала решили да построят новата църква, в Свищов вече е имало пет църкви: „Св. Димитър”, „Св. св. Петър и Павел”, „Св. Пророк Илия”, „Св. Преображение” и „Св. Богородица”. След това е била построена и църквата „Св. св. Кирил и Методий”. За изграждането на Съборната църква са използвани събраните средства от продажбата на недвижими имоти на църкви „Св. св. Петър и Павел” и „Св. Пророк Илия”, както и помощи от населението и свищовци от Букурещ. Избрано е и много подходящо и видно място – „Унпазар”.

Строителството е възложено на най-известния по това време майстор – „уста” Колю Фичев. Осноният камък е положен през м. април 1865 г. По този повод в църтовната кондика е отбелязано: „1865 год. априлия 14 день, въ среда се тури темель на новата церква на Унъ Пазаръ и се чене житието на Св. Кириль и Методий отъ попъ Стоянъ.”.

Строежът продължава 30 месеца – църквата се освещава на 19 септември 1867 г. ”…и се нарече Св. Троица и Св. Кириль и Методи и Св. Иванъ Рилски български, на султанъ Азиса на денете и сосъ единъ полкъ войска вардеха и народъ имаше доволно. И приходъ от освещението даде 7000 гроша”. За построяването на храма са изразходвани 461 614 гроша. Поради недостигане на средствата, камбанарията не е била построена. Майстор Никола Фичев вероятно е имал проект за нея, от който е изпълнил само колонадния вход и етажа над него. Комбанарията е била завършена от „уста” Генчо почти 20 години по-късно (1883-1886) и е струвала 232 276 гроша (един грош=20 стотинки от 1880 г.). Шестте комбани са дар от руския император Александър ІІ, черкувал се в храма след форсирането на Дунава при Свищов от руките освободителни войски през лятото на 1877 г.

Иконосасът (73 икони, рисувани върху дърво) е нарисуван от видния свищовец Николай Павлович през периода 1868-1878 г. Всичките икони са запланени от отделни граждани и еснафски сдружения, а дарителите са отбелязани на самите икони. За накои от иконите са позирали близките на художника (на „Богородица и детето” е изобразена сестрата на художника – Пауника Хаджиденкова).

Строителния гений „устабаши” Колю Фичето (1800 – 1881/ особено се е гордеел със своя шедьовър – Съборната църква „Св. Троица” в Свищов (поставя я наред с моста на р. Янтра при гр. Бяла).

Днес всички свищовци и гости на града се възхищават на възстановения пълен блясък и величие на забележителния катедрален храм, съчетаващ в себе си духовността, дарителството и народния строителен гений.

Проф. Радко Василев РАДКОВ