Общинските съветници на Свищов провеждат осем заседания във фаталната соба – номер 13 през седмицата. Градските депутати от утре до сряда трябва да обсъдят материалите за редовното заседание на местния парламент, което ще се проведе на 30 май. Това прочете Актуално Свищов от изпратения график от канцеларията на ОбС до местните нотабили.

Заради фаталния заряд на стаята заседанията са по тридесет минути, та градските ни първенци да не пострадат нещо…

Утре, 20 май от 14,00 часа фаталната стая събира здравната комисия. Тридесет минути по-късно в неизвестността влизат и членовете на ПК по “ЗПК“, каквото и да означава това…

Във вторник, 21 май обаче фаталната соба събира съветниците от цели четири комисии. От 14 до 15,30 часа през стаята с номер 13 минават съветниците от икономическата комисия. След тях в неизвестността влизат тези от комисията по териториално устройство. От 15 часа е здравната комисия, а последна под напрежение е тази по приватизация.

За разнообразие в сряда местните депутати влизат във фаталната стая през един час. В 14 часа е заседанието на земеделската комисия, а час по-късно на нормативната, която трябва да утвърди градските депутати хем да гласуват с ръка, но гонят този, който гласуват с чуждо устройство…

Редовното заседание на местния парламент е на 30 май в зала 1 на Цанко Церковски 2.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.