Съвместни заседания провеждат комисиите към градския парламент, научи Актуално Свищов. Любопитното е, че въпреки съвместните заседания те ще са през 30 минути.

Още по-любопитно е, че нито графика, нито материалите, които ще гледат членовете на комисии не са качени на сайта на Общината, както предвижда приетия в края на май правилник на ОбС-Свищов. Той влезе в сила от 1 юни.

Утре, 17 юни от 14.30 часа заседават ПК по “Здравеопазване, социална политика, младежта, спорт и туризъм” и ПК “Закона за противодействие на корупцията“. Срещата е в зала 1 на Общината.

В четвъртък – 20 юни са две съвместни заседания. Първо от 14.00 часа се сбират ПК по “Икономическо развитие, финанси и бюджет”, ПК по “Образование, култура и вероизповедания”и ПК по “Нормативна уредба, граждански права, обществен ред и сигурност”. Рандевуто е отново в зала едно на Цанко Церковски 2.

Тридесет минути по-късно в 14.30 е съвместната тлака на ПК по “ТСУ и общински активи”, ПК по “Земеделие, гори, околна среда и води” и ПК по „Приватизация и следприватизационен контрол“ отново в зала едно.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.