210 хиляди лева за финансиране на спортните клубове на територията на общината отпуска Общината, научи Актуално Свищов.
Предложението е на кмета Генчев до местния парламент. В документа градоначалникът предлага съветниците да определят за 2023 година средства в размер на 210 000 лева за подпомагане на спортните клубове и спортните дружества за сметка на преходен остатък от местни дейности от 2022 година. Средствата се разпределят и разходват в съответствие с Наредбата за условията и реда за субсидиране дейностите на спортните организации в Община Свищов.
Средствата в годишен размер на 140 700 лева са предвидени за „Общински футболен клуб – Академик Свищов“, които ще се предоставят след подписване на договор за 2023 година.
Разликата в размер на 69 300 лева за 2023 година се разпределя между правоимащите спортни клубове и спортни дружества по ред и срокове в съответствие с Наредбата за условията и реда за субсидиране дейностите на спортните организации в Община Свищов.
Решението следва да се вземе предвид при изготвяне бюджета на община Свищов за 2023 година.
Окончателно се очаква съветниците да го гласуват на редовното януарско заседание на 26 януари.