По традиция на Ивановден самодейците от групата за изворен фолклор към читалище „Добра надежда – 1896“ в село Карайсен участват във възстановката на обичая.
Според ритуала, до герана или до чешмата трябва да бъдат „довлачени“ най-новите семейства в селото. Младоженците трябва да бъдат “ окъпвани“ със студената вода за здраве и берекет. „Иванови влачуги“ е местен традиционен народен празник, който от години се пресъздава наживо. В наши дни самодейците честват празника Ивановден като къпят нарочен за младоженец мъж на чешмата, отбеляза тя.
Традиционното празнуване на народния обичай „Иванови влачуги“ в Карайсен е възобновено през 1986 г. С пресъздаването на ритуала, самодейците са спечелили осем златни медала на Събора на народното творчество в Копривщица.
Сн.: архив

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.