„Политиците вече преминаха на предизборна вълна. Започнаха да настояват за по-големи разходи, инвестиции и по-големи помощи за населението, което е в рязък контраст с всичко, което се говореше в предишните дни и седмици, че едва ли не България фалира“.
Това каза пред БНР финансистът Юлиян Войнов, преподавател в Стопанската академия в Свищов.
По думите на анализатора към настоящия момент държавният бюджет е в много добро състояние.
„България постигна един сравнително добър икономически ръст през първото тримесечие, голям приход от износ, безработицата е на изключително ниско ниво. Икономическата ситуация е много добра“.
Той подчерта, че високата инфлация дава „глътка въздух“ за Бюджета:
„Приходите се увеличават пропорционално на инфлацията, което дава възможност на Министерството на финансите да не бъде толкова строго в спазването на някакви финансови правила. От друга страна – тези процеси на голям инфлационен натиск дават възможност на правителството да предлага политики по стабилизиране на доходите на населението. И това го виждаме“.