Проф. д-р Андрей Захариев – декан на факултет „Финанси“ бе отличен с кристален приз и грамота за най-добър доклад в Националната научно-практическа конференция „Дигитална трансформация на образованието – проблеми и решения, оценяване и акредитация“, проведена в Русенския университет „Ангел Кънчев“, съобщиха от Висшето училище. Отличеният доклад е на тема „От STEM към BEST: два стандарта, една цел“ и бе представен в раздела „Глобални измерения на дигиталната трансформация на образованието“.

Официален гост на конференцията бе ректорът на СА „Д. А. Ценов“ – проф. д-р Марияна Божинова. От страна на Свищовското висше училище в научния форум участваха още проф. д-р Красимир Шишманов – председател на ОС на СА „Д. А. Ценов“ и ръководител на катедра „Бизнес информатика“ с доклад на тема „Предимства и недостатъци при дигитализацията на образованието“, доц. д-р Веселин Попов – директор на ЦДО с разработка на тема “Приложение на изкуствения интелект в обучението”, доц. д-р Драгомир Илиев и гл. ас. д-р Жельо Желев – координатор на ЦДО с доклад на тема “Предизвикателства при дигиталното преподаване на поколение Z” и гл. ас. д-р Кремена Маринова-Костова – научен секретар на катедра „Бизнес информатика“, която представи изследване на тема „Дигитална образователна екосистема”.

Престижният форум, посветен на дигитализацията в образованието, бе организиран по инициатива на Националната агенция за оценяване и акредитация и Русенския университет, а негови съорганизатори бяха Министерството на образованието и науката, Българската изследователска и образователна мрежа, Академичната общност по компютърни системи и информационни технологии, Съюзът на учените-клон Русе и Студентският съвет на Русенския университет. В неговите рамки участие взеха представители на 23 висши училища от България и на 3 страни от Централна Азия, които изнесоха общо 97 доклада, разпределени в 7 тематични направления – „Глобални измерения на дигиталната трансформация на образованието, „Дигитална трансформация на традиционното обучение“, „Развитие на синхронното дистанционно обучение“, „Развитие на асинхронното дистанционно обучение“, „Развитие на смесеното обучение“, „Изкуственият интелект и дигиталната трансформация на образованието“ и „Оценяване и акредитация на висшите училища – нови акценти“. Всички доклади от конференцията са включени в Сборника с резюмета, разположен на адрес https://www.conf-dte.bg/proceeding-abstracts.html, а отличените доклади ще бъдат предложени за публикуване в сп. „Стратегии на образователната и научната политика“, което се индексира в Web of Science.

Проф. д-р Андрей Захариев е координатор на Центъра за дистанционно обучение (мандат 1999-2003), когато стартира организацията и обучението в дистанционна форма по магистърски програми в свищовската академия. Последователно е бил директор на ЦМДО (2003-2007) и ресорен зам.-ректор (2007-2010). Заедно с проф. Георги Тотков от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ са българските университетски експерти, включени от МОН и в двата екипа, разработили националните Наредби с държавни изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища (първата наредба от 2004 год. и втората наредба от 2021 год). В момента проф. Захариев ръководи пионерната за висшето училище магистърска програма в дистанционна форма с прием от 1999 год. „Финансов мениджмънт“, в която за 25 поредни учебни години са приети за обучение над 5 хил. студенти. В проведената конференция отличеният свищовски преподавател бе включен в състава на Програмния комитет, чиито съпредседатели са акад. Христо Белоев, ректор на РУ „Ангел Кънчев“ и проф. Петя Кабакчиева, председател на НАОА. Организационният комитет на форума бе съпредседателстван от доц. д-р Мария Фъртунова, главен секретар на НАОА и проф. Ангел Смрикаров, национален координатор на Български виртуален университет.

Тази есен за 25-та поредна година свищовската академия ще организира прием в дистанционна форма. Опитът в обучението на вече над 30 хиляди студенти в дистанционна форма, участието в изготвянето на националната регулаторна рамка с държавни изисквания, дипломирането през м. юни 2023 год. на първия випуск дистанционни бакалаври, както и разработените над 1000 курса в среда Moodle правят от СА „Д. А. Ценов“ конструктивен фактор в провеждането на държавната политика в областта на академичните иновации и образователната дигитализация.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.