Одиесята улица „Цар Освободител” продължава. След като писахме и предложихме главната улица на града да стане улица „100-те дупки” тръгна ремонт. Часове преди заседанието на ОбС-Свищов трасето бе блокирано и кипеше ударен труд. Лично вицеградоначалника по строителството наблюдаваше. В събота бе сложен асфалта. В неделя става ясно, че предстои кърпеж на кърпежа, а кратери има до Читалището…