Представят пред свищовски фермери възможностите за финансиране от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г. и ПРСР 2014-2020 г. Това съобщиха за Актуално Свищов от Национална служба за съвети в земеделието (Мобилен общински офис – гр. Свищов).

Форумът ще се проведе на 21 март в зала 1 на Общината. Организатори на събитието са Национална служба за съвети в земеделието (Мобилен общински офис – Свищов).

По време на информационната среща участниците ще се запознаят с условията за прилагането на интервенциите от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) за периода 2023-2027 г., както и с т.нар. „условност“, включваща законоустановените изисквания за управление (ЗИУ) и стандартите за добро земеделско и екологично състояние на земята (ДЗЕС). По време на тези срещи експертите от НССЗ ще отговарят на въпроси, поставени от присъстващите, които са от компетентността на експертите от НССЗ.
Във втората част на срещата присъстващите ще бъдат запознати с изискванията за изпълнение на вече одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г. и подмерки 22.1. и 22.2. относно извънредно временно подпомагане за преодоляване от последиците от руското нашествие в Украйна от ПРСР 2014-2020 г.

За допълнителна информация и въпроси може да се свържете на
+359631/87 030; +359883 267 061; +359883 267 062.