„Още в далечната 2009 г. по делото „Колеви“ Европейският съд по правата човека посочи, че в България на практика съществува обективна невъзможност при данни за престъпление главният прокурор да бъде разследван и да му бъде търсена наказателна отговорност“, с тези думи министърът на правосъдието Надежда Йорданова откри пресконференцията, на която представи предложенията на Министерството на правосъдието за изменения в НПК, ЗСВ и НК, съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на ДБ.
„След толкова години и множество препоръки на Венецианската комисия, на Комитета на министрите на СЕ представяме на вашето внимание конкретния механизъм с конкретните решения, търсени в рамките на действащата Конституция. Той е резултат на няколко месеца активна работа в Министерство на правосъдието, ръководена от заместник-министър Емил Дечев“, акцентира министърът.
Създаване на механизъм за търсене на наказателна отговорност на главния прокурор; въвеждане на изискване Народното събрание да не избира във ВСС действащи прокурори и следователи като мярка за ограничаване на фактическата власт на главния прокурор във ВСС; съдебен контрол върху отказите на прокурор да образува досъдебно производство за тежко престъпление; ясни правила за разгласяването на материали от досъдебно производство при пълно съобразяване на презумпцията за невиновност са част от предложенията на Министерството на правосъдието.
Законопроектът ще бъде изпратен за становище на Венецианската комисия, едва след получаването и отчитането на нейните препоръки, може да бъде внесен за одобрение в Министерския съвет. Разчетите по Плана за възстановяване и устойчивост са измененията да започнат да се прилагат от второто тримесечие на 2023 г.
„Това е една е от ключовите реформи, предвидени в националния План за възстановяване и устойчивост. Реформата е ангажимент на държавата като такава, независимо дали настоящето или ново правителство ще продължат да работят в рамките на действащия парламент или ще има ново Народно събрание. Ако измененията, свързани с механизма за търсене на наказателна отговорност от главния прокурор, съдебният контрол върху отказите за образуване на досъдебно производство, правата на пострадалите не станат действащо право, догодина България няма да получи следващите плащания по Плана. Ключовите реформи са като пътни жалони и ако не бъдат преминати, финансиране няма да има“, заяви министър Йорданова.
„Нямаме съмнения, че ще последва яростна съпротива срещу този законопроект, особено в частта за разследването на главния прокурор“, каза заместник-министър Емил Дечев.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.