Днес бе представена най-новата книга на проф. Николай Овчаров, която разкрива блясъка на средновековния град край Дунав, съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината. В увлекателното научно изследване със заглавие „Свищовската крепост“ имат авторско участие младият свищовски археолог д-р Марин Маринов и авторитетният познавач на нумизматиката проф. Константин Дочев.
Книгата, която се издава с финансовата подкрепа на Община Свищов, бе представена в пресклуба на БТА – гр. Велико Търново от проф. Николай Овчаров и неговите колеги – съавтори. На пресконференцията присъстваха също директорът на дирекция „Култура и културно наследство“ към община Свищов Росен Маринов и авторът на предговора към книгата проф. Пламен Павлов, където той подчертава, че отдавайки дължимото на предишните изследователи, чрез археологическите разкопки на хълма „Калето“, намиращ се в „идеалния център“ на съвременен Свищов, проф. Овчаров прави поредната крачка в посока научното изследване на емблематичния дунавски град Свищов.
На пресконференцията стана ясно, че за сравнително краткия 3-годишен период /от 2019 до 2021 г./ проф. Николай Овчаров предлага и реализира амбициозна научна програма, одобрена и подкрепена от местната власт в лицето на кмета д-р Генчо Генчев, благодарение на която наследството на средновековния замък „Калето“ е не само разкрито, но вече се планува и неговата консервация, реставрация и социализация, с което средновековният град Свищов ще се завърне на картата на нашата история.
За разкопките, стартирали през 2019 година, проф. Овчаров уточни, че са първото цялостно изследване на крепостта, съществувала през вековете – най-напред като тракийско селище, след това като римска наблюдателна кула, около която в късната античност се появява селище, а в впоследствие и като средновековна цитадела, изградена напълно по времето на Иван Асен II през XIII в. Професорът уточни, че Свищовската крепост играе важна роля в съпротивата срещу монголските, а по-късно и османски нашествия. Находките сочат, че тя е била използвана до XVIII в., след което през 1810 година е окончателно изоставена.
Археологът д-р Марин Маринов подчерта, че преди археологическите проучвания крепостта е била малко позната на широката общественост и местните хора, а цялостното ѝ изследване дава много нови данни за по-ранните периоди на нейното развитие, разкривайки и историята на средновековния Свищов.
Проф. Константин Дочев допълни, че в книгата е приложен каталог на откритите при разкопките артефакти, а сред находките има 150 монети, които дават сведения за стопанския живот в крепостта през различните периоди на нейното съществуване. Най-старата монета е от времето на тракийския цар Реметалк I, има открити също римски и турски монети, като най-новата е от XIX век. Според него, монетите кореспондират с всички периоди, открити от археолозите и доказват важната роля на крепостта във военно и търговско отношение.
Като представител на община Свищов, Росен Маринов изрази увереност в потенциала за развитие на културен туризъм в Общината и уточни, че вече е подготвен проект за реставрация, консервация и социализация на обекта чрез комбиниране на археологическите находки с градската среда, и ще се търсят начини за неговото финансиране по различни програми. Той уточни, че община Свищов е инвестирала близо 100 хиляди лева в трите археологически сезона като е финансирала със собствени средства разкопките и е получила еднократна финансова помощ от Министерство на културата.
По думите на проф. Пламен Павлов „Свищовската крепост“ е една новаторска книга, в която проф. Овчаров представя история на археологическото изследване на свищовската крепост под формата на точен, аналитичен и добросъвестен научен обзор, а в заключение на своя труд авторът с много позитивна енергия поднася на читателите своеобразно научно есе, чрез което резюмира богатото културно-историческо наследство на града, и с увереност в неговото бъдеще го озаглавява „Свищов навлиза в Новото време“.