Кристиян Кирилов, председател на Общински съвет – Свищов изнесе публична лекция на тема „Предизвикателства пред децентрализацията и местното управление“ пред студенти, завършващи специалности „Публична администрация“ и „Управление на проекти“, съобщиха от СА „Д. А. Ценов“. Д-р Кирилов постави актуални въпроси като акцентира на важността на подготовката на бъдещите кадри в административните структури. Той изрази увереност във високото качество на придобитите знания и умения на студентите, придобити по време на тяхното обучение в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ и им даде практически насоки за тяхната бъдеща реализация, споделяйки личен опит.

На финала на публичната лекция доц. д-р Евелина Парашкевова-Великова, Ръководител на катедра „Стратегическо планиране“ поднесе почетна грамота на д-р Кирилов в знак на добро партньорство между общинска администрация Свищов и катедрата. Тя сподели, че именно тези срещи с практиката действат изключително мотивиращо на студентите и се присъедини към пожеланията за успешна реализация на завършващите бакалаври.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.