Паркинг ще бъде обособен на улица „Патриарх Евтимий“ и на улица „Иваница Данчев“, научи Актуално Свищов. Това става видно от предложение, което ще се разгледа на редовното заседание на местния парламент край Дунав.
Под точка 11 в проекта за дневен ред е записано: „Даване на съгласие за изграждане на обособени и урегулирани паркоместа на
ул. „Патриарх Евтимий“ и ул. „Иваница Данчев“ в гр. Свищов, върху терен (улично и
тротоарно пространство – части от ПИ 65766.702.9640, ПИ 65766.702.9638 и ПИ
65766.702.202) – публична общинска собственост, непосредствено до построена сграда на
ул. „Патриарх Евтимий“ 67А (УПИ VIII-4514 (ПИ 65766.702.9790)), кв. 205 по плана на
гр. Свищов“.
Общо 22 точки включва проекта за дневен ред. Трета точка е приемането на Бюджета на община Свищов за 2022 година.
Заседанието на ОбС-Свищов е от 14 часа на 31 март. То ще се проведе присъствено в салона на ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856“.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.