Предвижда се изграждането на околовръстен път през терена на бившите казарми. Това става ясно от Бизнес програма за изграждане и функциониране на „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов” 2022 – 2024 година, видя Актуално Свищов от документа.
Разработен е проект за пътна връзка в територията на град Свищов с цел подобряване на транспортно-експлоатационните характиристики и повишаване на безопасността на движение, чрез изнасяне на тежкото движение извън жилищните райони на града, като идеята е трасето на този околовръстен път да премине през зоната на „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов”, пише в документа. Той трябва да бъде приет от Общински съвет – Свищов на предстоящото редовно заседание за месец май.
Относно използването възобновяемите енергийни източници в документа е записано: „Територията на община Свищов попада във втора зона, в която падащата слънчева радиация е от 1450 до 1500 kWh/m2 годишно или 4,04 kWh/m2 дневно. Климатичните дадености на общината са благоприятни за играждане на фотоволтаични инсталации. Технологичните възможности за оползотворяване на слънчевата енергия в община Свищов не са за пренебрегване, но играждането на общинска фотоволтаична централа не е по силите на Общината”.
Освен това се предвижда и рехабилитация на второкласен път II-52 (Русе-Бяла) – Мечка – Свищов – Бяла вода – Никопол, път II-54 (Бяла-Полски Тръвмбеш) Гара Бяла – Ценово – Пиперково – Караманово – Вардим (Новград – Свищов).
От Бизнес програмата става ясно, че първоначалните инвестиции за довежда инфраструктура са в размер на 4 153 884 лева. 135 хиляти са предвидени за проектиране и изграждане на по 200 метра водопровод и канализация. 510 хиляди лева за 2666 метра за газификация на терена. 514 500 хиляди лева за електроснабдяването на района – изграждането на 500 електропровод. Най-много средства – 2 949 384 лева са предвидени за 2660 метра пътно трасе. 45 хиляди лева са средствата необходими за осигуряването на интернет комуникация в индустриалната зона.
Бизнес програмата е на 45 страници и предстои да бъде обсъдена първо в комисиите на местния парламент. Редовното майско заседание е предвидено за 26 май.