С постановление на Министерски съвет от 21 юли 2022 г. е одобрен трансфер по бюджета на община Свищов за етап II от изграждането на подпорна стена в УПИ VI, кв. 206 по Подробния устройствен план на град Свищов, в размер на 698 000 лева. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината. Средствата са част от общия размер /24 089 326 лв./ на одобрените допълнителни разходи за 2022 година за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия в цялата страната.
Припомняме, че през 2019 година бе извършен първи етап от дейностите по укрепване на ерозиралия скат, застрашаващ сигурността на няколко жилищни сгради, намиращи се в района зад кабелна телевизия „Видеосат“, в Свищов. Тогава, това беше извършено със средства в размер на 159 646 лв., осигурени от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет. Като резултат от строително-монтажните дейности бе овладян ерозионният процес и стабилизиран откосът, с което бе оказано противодействие на свлачищните процеси и временно обезпечена безопасността на жилищните сгради.
След осигуряване на средствата за реализирането на втория, заключителен етап от дейностите, предстои извършването на процедура по избор на фирма изпълнител, която в най-кратки срокове да стартира изграждането на така необходимата подпорна стена. При нейното изграждане е предвидено да бъде добавен и отводнителен колектор за повърхностни и дъждовни води, чиято липса до сега е една от причините за ерозирането на ската. С изпълнението на дългоочакваните строително-ремонтни дейности ще бъде решен сериозен проблем и гарантирано спокойствието на близко живущите граждани, които години наред се притесняваха за сигурността на своите домове.