Повече от 30 точки включва проекта за дневен ред на редовното априлско заседание на местния парламент, научи Актуално Свищов. Това е най-натоварения дневен ред на заседание от началото на годината.
Водеща е точката: „Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2022 г. на План за интегрирано развитие на Община Свищов – 2021-2027 година“.
Градските първенци се очаква и да гласуват няколко точки, свързани с управлението, продажбата и отдаването под наем на общински имоти.
По традиция заседанието завършва с точката: „Въпроси към кмета на Общината и отговори“.
Заседанието ще се проведе на 27 април от 14 часа.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.