Център за социална рехабилитация и интеграция – Свищов взе участие в третото издание на „Фестивал на къдроглавия пеликан“ в Природен парк „Персина“, съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.

Потребителите и екипът на ЦСРИ – Свищов взеха участие  в  третото, поредно издание на „Фестивал на къдроглавия пеликан“, организиран от Дирекция на Природен парк „Персина“. Формата на фестивала е еднодневно събитие с информационно-образователна и природозащитна насоченост.
С увлекателни  разкази и достъпна информация Свилен Чешмеджиев запозна отблизо с местата за гнездене на къдроглавия пеликан на територията на ПП „Персина“, с биологичните и екологични особености на къдроглавите пеликани, с начина на живот на други защитени видове обитатели на парка. Потребителите на услугата имаха възможност да се докоснат до макети на орлово гнездо, яйца на различни птици, да разгледат посетителския център на природния парк.
Сред поканените да гостуват и участват на „Фестивал на къдроглавия пеликан“, заедно с ЦСРИ – Свищов, бяха и представители от природните паркове на България,  различни природозащитни организации и Българското дружество за защита на птиците.