В пощенската станция в града вече е поставена специална пощенски кутия за писма до Дядо Коледа, видя Актуално Свищов.
Това става в традиционния конкурс на „Български пощи“ ЕАД „Най-красиво писмо до Дядо Коледа“.
Крайният срок за изпращане на писмата е 17 декември 2021 година.
За участие в конкурса на плика трябва да бъде изписан правилно адрес на подателя и да бъде заплатена пощенската услуга за изпращане на писмо. За получател да бъде посочено само „За Дядо Коледа“. Всички писма, отговарящи на условията, ще получат отговор от Дядо Коледа, а за най-оригиналните и красиви от тях ще има и подаръци.
С цел защита на личните данни на всеки един от участниците в конкурса, следва в съдържанието на самото писмо да не се посочва адрес на подателя. Адресът следва да се изпише единствено на плика. Същият ще е необходим на организатора на конкурса с цел осъществяване на обратна връзка след провеждането на конкурса и съобщаването на спечелилите участници.
В съдържанието на писмото, с което ще се участва в конкурса, е необходимо да се посочат само двете имена на участника.
Отличените писма, без пликовете с адреса на подателите, след приключването на конкурса, ще бъдат предадени за съхранение на Държавна агенция „Архиви“.
Участващите в конкурса „Най-красиво писмо до Дядо Коледа“ писма с рисунки, стихове, апликации и други стават притежание на организатора на конкурса – „Български пощи“ ЕАД, който може да ги използва за популяризирането на детския конкурс по избран от него подходящ начин.
Няма ограничения за това как ще изглеждат детските писма. Дали ще са ръкописни, печатни или придружени от ръчно изработени изненади, остава лично решение на децата.