Голям район от Свищов около района на Съборната църква остава без ток в петък, 26 април за шест часа. В други части без ток е само за 30, без ток остават и райони от осем села. Това съобщиха от Електроразпределение Север АД уведомява следното.

На 26.04.2024 г. В периода 09:30 ч. до 15:30 ч.
Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: Свищов: ул. „33-ти Свищовски полк“ от №1 до №89 и от №2 до №106, ул. “Арда“, ул. „Росица“, ул. „Георги Тишев“, ул. „Христаки Павлович“, ул. „Полковник Манолов“, ул. „Полковник Иванов“, ЦДГ ”Калина Малина”, ул. “Тодор Миланович“, ул. „Сава Пенев“, ул. „Битоля“, ул. „Генерал Пашинов“, бившето СОУ ”Алеко Константинов”, ж.к. „Дунав“, част от ул. „Георги Матев“, ул. „Градево“, ул. „Григор Парличев“, ул. „Иван Панков“, ул. „Мир“ от №2 до №6, ул. „Нове“, някои обекти в района на площад Свобода, ул. „Райчо Николов“, ул. „Хан Крум“, магазин БИЛЛА, Петрол АД, РДГП – Русе, Мелсикон ООД, БКС, във град Свищов, трафопостове с диспечерски номера: ТП 10, ТП15, ТП 22, ТП 52, ТП 61, ТП 63, ТП 70, ТП 94, ТП 137 и ТП 138 Свищов .
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:30 ч. до 10:00 ч. в районите на кв. „Стоян Ников“, индустриалната зона на ул. „Студентска“ и ул. „33-ти Свищовски полк“/бившето РПК, Винпром, Месокомбинат, Томика Метал, ул. „Рила“ 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14, ул. „Черни връх“, ЦДГ”Радост”, ул. „П.Евтимий“ 22 , 30 , 32 , 34 , 62 , 62А ,64, част от ул. „Патриарх Евтимий“ 74, корпус Юг, ул. Хемус, СУ”Цветан Радославов”, к-с „Симеон Ванков“, ЦДГ”Слънчо”, ул. „Черни Връх“ 72, района на „Устрем” ООД във град Свищов във град Свищов

На 26.04.2024 г. В периода 15:00 ч. до 15:30 ч.
Поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в районите на: Свищов: ул. „Академик Александър Божинов“, ул. „Бужлуджа“, ул. „Васил Манчов“, ул. „Вихрен“, ул. „Генерал Скобелев“, ул. „Георги Бенковски“, част от ул. „Григор Стоянов“, ул. „д-р Георги Атанасович“, ул. „ Дядо Димитър Паничков“, ул. „Искър“, ул. „Люлин“, ул. „Мусала“, ул. „Никол Д.Петков“, ул. “Патриарх Евтимий“, ул. “Петър Ангелов“, ул. „Пирин“, обекти на „Площад Свобода“, ул. Преспа“, ул. „Средна гора“, ул. “Тинтява“, ул. „Тодор Миланович“, ул. „Тодор Пеев“, ул. „Тракия“, ул. „Трети Март“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Цар Освободител“, ул. „Черни връх“ №1, РДПБЗН, ул. „Княз Борис Първи“ №1, ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“, Гимназия „Алеко Константинов“, СУ „Димитър Благоев“, частните лекарски кабинети МБАЛ “Д-р Димитър Павлович“ в град Свищов

На 26.04.2024 г. В периода 16:00 ч. до 16:30 ч.
Поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ЕСО, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: община Свищов, село Горна Студена, село Алеково, село Александрово, западния стопански двор на село Козловец, Свинекомплекс на село Българско Сливово, село Царевец, село Козловец, село Хаджидимитрово и село Совата