Управителят на НСОРБ-Актив Людмила Величкова изпрати благодарствено писмо да кмета на Свищов Генчо Генчев за активното участие на директора на дирекция „Финансови дейности“ Стефан Кирчев в 26-та Национална среща на финансистите от общините. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината. В него тя подчертава високата експертност на главния финансист на община Свищов, който със своя богат практически и професионален опит допринася изключително много за провеждането на съдържателни дебати и постигане на конструктивни решения за развитието на българските общини.

В писмото до общинския кмет се казва:

„Уважаеми господин Генчев,

Позволете ми от свое име, от името на НСОРБ и на „НСОРБ-Актив“, да изкажа искрена благодарност за компетентното и активно участие на г-н Стефан Кирчев, директор дирекция „Финансови дейности“ във Вашата община, в 26-та Национална среща на финансистите от общините в Република България, която се проведе от 12 до 14 юни 2024 г. в к. к. „Златни пясъци“.

В Събитието взеха участие над 400 общински финансисти, счетоводители, данъчни експерти, вътрешни одитори, финансови контрольори, кметове и ресорни заместник-кметове, председатели на постоянни комисии и общински съветници.

Г-н Кирчев беше модератор на една от най-активните и най-многобройната Работна група – групата на общинските финансисти, в която акцент в програмата на тазгодишната Среща беше поставен върху темите за субсидиите и компенсациите в транспорта; общинската администрация като приоритет за финансиране през 2025 г. и взаимодействието с дирекция „Финанси на общините“.

Като ключови говорители участие в работата на групата взеха представители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и на дирекция „Финанси на общините“ в МФ, а споделените от г-н Кирчев казуси и предложения, както и професионализма при воденето на дискусията, допринесоха изключително много за провеждане на съдържателен и конструктивен дебат.

Вярвам, че с експерти като г-н Кирчев, с богат практически и професионален опит, Сдружението ще може да постигне най-добрите решения за развитието на българските общини.“.

За своя принос в управлението и развитието на местните финанси, дългогодишният финансист на община Свищов Стефан Кирчев многократно е получавал заслужени отличия в годините назад, а високият му професионализъм е причина отново да бъде избран за заместник-председател на ПК по бюджет и финанси към НСОРБ, в предстоящия мандат.