По поречието на Дунав започна най-мащабното до сега у нас третиране срещу комари, предаде БНР. Причината е прекомерното разпространение на насекомите това лято, а ситуацията е утежнена заради наводнените площи от поройните дъждове през юни.

Пръсканията срещу комари са както на земята, така и със самолети по въздух и започнаха от Видин. Обработките са с предоставените с решение на Министерски съвет 2 500 000 лева в края на юни.

„Територията, която предвиждаме да се обхване, е около 790 000 декара землище по цялото поречие на река Дунав. Ще се използва, както наземна техника, която ще извършва обработките чрез топъл или студен аерозол, така и въздушно третиране за по-добра обработка на местата, които са трудно достъпни чрез наземна техника…Считаме, че чрез тази комбинирана обработка едновременно на големи площи ще е по-ефективно отколкото индивидуално обработване само на определени територии и терени,“ каза Даниел Денев, началник отдел „Здравеопазване на животните“ в Българска агенция по безопасност на храните.

Пръсканията са през нощта и рано сутрин сутрин с препарати, разрешени за употреба от Министерството на здравеопазването.

„Напълно безвредни са за хората тогава, когато се употребяват от професионалисти, правилно с подходящо оборудване,“ обясни Симеон Петров, представител та фирмата, която извършва обработките.

Във Видин хората се надяват на спасение от комарите.

„Изпохапани сме, особено децата.“

„Тази година имаше изключително много насекоми и репелентите не помагат твърде много.“

„Вечерно време след осем часа е ужас. Не може да се седи.“

„Трябва да пръскат по-често определено. Това не е достатъчно до момента, което се прави.“

Ефектът от обработките ще е за няколко седмици. От фирмата изпълнител казват, че по места пръскането срещу комари е закъсняло.

„На места от Общините, на други места по други причини не са взети необходимите мерки за ларвицидно третиране, тогава, когато комарите са започнали да се развиват.“

Третирането е по график, като са уведомени Общините, дирекциите по безопасност на храните и пчеларските организации.

Актуално Свищов припомня, съгласно графика, третирането за община Свищов ще се извърши в и около землищата на Свищов и селата – Българско Сливово, Вардим, Ореш, Совата и Царевец както следва:

– на 17 юли / понеделник/ от 21.00 часа ще се извърши наземна имагоцидна обработка с генератори за топъл аерозол и генератори за студен аерозол
– на 18 юли /вторник/ от 6.00 часа ще се извърши авиационна ларвицидна обработка чрез конвенциално опръскване от въздуха.