Седмица преди да навърши 90 години в София е починал проф. Христо Драганов, възпитаник и професор на Академията, съобщиха негови колеги и приятели.
Проф. Христо Драганов е роден през 1932 г. в Трудовец. Завършил е специалност Застрахователно дело в Свищовската академия „Д.А. Ценов“. Работил е четири и половина години в ДЗИ като директор на клон Мадан и окръжен директор в Благоевград. През I960 г. печели асистентски конкурс в Свищов, а две години по-късно става кандидат на науките. От 1968 г. е доцент, от 1978 г. – доктор на науките, от 1980 г. – професор. Ръководи катедра по застрахователно и социално дело в Свищов. През 1990 г. създава МIС, но не прекъсва научната си и преподавателска дейно.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.