На 70-годишна възраст почина известният преподавател от ВТУ проф. дюн Георги Стефанов, съобщиха колегите му от Юридическия факултет, пише Борба. През годините той е бил декан на Стопанския факултет, ръководител на катедра „Частноправни науки“ и заместник-декан на Юридическия факултет. Преподавал е в Русенския университет и Стопанската академия в Свищов, както и във Варненски свободен университет.

Проф. Г. Стефанов е роден във  Велико Търново на 24.06.1953 г. През 1978 г. завършва висше юридическо образование в СУ „Климент Охридски“. До 1980 г. е стажант-съдия в Окръжен съд – гр. Велико Търново. От 1981 г. е асистент по „Гражданско право“ в СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов. През 1991 г. придобива научна степен „доктор“. В периода 1993-1995 г. е заместник-декан на Юридическия факултет на ВТУ. През 1995 г. придобива научното звание „доцент“ в ЮФ на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, а през 2004 г. – професор. В периода 2004-2006 г. е декан на Юридическия факултет на РУ „А. Кънчев“, а от 2007 г. до 2011 е декан на Стопанския факултет на ВТУ. От 2011 г. до 2019 г. заема длъжността заместник-декан на Юридическия факултет на ВТУ и ръководител катедра „Частноправни науки“ към същия факултет. През 2015 г. проф. Г. Стефанов придобива научната степен „доктор на юридическите науки“ с фундаменталното научно изследване в областта на търговското право „Еднолични търговски дружества“.

Проф. Стефанов има специализации в Московски финансов институт – Русия, Гданския университет, Католически университет в гр. Льовен – Белгия и Колумбийски университет в САЩ.

Автор е на многобройни публикации – монографии, учебници, учебни помагала, студии и статии в областта на търговското право, кооперативното право, европейското дружествено право и търговската несъстоятелност. Поколения български юристи се учеха и ще продължават да се учат от неговите учебници по търговско право и търговска несъстоятелност, от стотиците интересни статии по важни въпроси на търговското право.

Поклон пред паметта му!

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.