С дълбок поклон и уважение изказваме своята признателност и почит към делото на доц. д-р Васил Захариев, дългогодишен преподавател в състава на факултет „Финанси“, катедра „Застрахователно дело“ и катедра „Финанси и кредит“ при СА „Д. А. Ценов“, съобщиха от факултет Финанси и кредит при Академията.
Неговият житейски път приключи внезапно в първия пролетен ден на 2023 год. Изказваме най-искрени съболезнования към близките и роднините!
Светла му памет!
Доц. д-р Васил Стоянов Захариев е роден на 12 април 1947 год. в гр. Пазарджик. Завършва спец. „Застрахователно дело“, профил „Социално дело“ във ВФСИ „Д. А. Ценов“ през 1973 год. постъпва като икономист в отделение „Следдипломна квалификация“ при ВФСИ „Д. А. Ценов“.