Почина доц. д-р Стефан Александров – роден на 17 октомври 1934 година в Свищов.

След завършване на Търговската гимназия след във ФВСИ “Д. А. Ценов”, специалност Счетоводна отчетност. След конкурс е назначен за асистент в катедра Счетоводна отчетност. От 1973 година е избран за доцент към същата катедра.

В периода 1973 – 1980 година е ръководител на катедра Икономика и организация на вътрешната търговия. Декан на факултет Отчетно- икономически в периода 1975 – 1979 година.

Поклон пред паметта му!

 

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.