С ваучери по проект „Детска кухня“ ще бъдат подпомогнати семейства с деца от 10-месечна до 3-годишна възраст в община Свищов, съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.

Община Свищов е партньор на Агенция за социално подпомагане по проект „Детска кухня“, финансиран по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г.

Помощта се предоставя под формата на ваучери/карти за детска кухня и е предназначена за деца от 10-месечна до 3-годишна възраст, за които не е осигурено хранене по друг ред.

Основна целева група за подпомагане с детска кухня са деца, в т.ч. и деца с увреждания на:

1. семейства без доходи или с ниски доходи, които не са в състояние или са в затруднение да осигурят здравословно и пълноценно хранене на децата си, в т.ч. и за деца с увреждания;

2. самотни родители (осиновители) с ниски доходи;

3. приемни семейства и семейства на роднини или близки, при които има настанени деца.

Помощта се предоставя на лицата въз основа на оценка на дохода, нивото на материално лишение и необходимостта от този вид подкрепа:

1. правоимащи за предоставяне на социални и/или семейни помощи, както и помощи по реда на ЗЗД и правилника за неговото прилагане;

2. семейства, с които работят отделите „Закрила на детето“;

3. за които са подадени сигнали от доставчици на социални услуги и други институции или източници на местно ниво.

За деца близнаци от кръга на основната целева група, детска кухня се предоставя за всяко дете – близнак.

Желаещите за включване в проекта трябва да посетят Дирекция „Социално подпомагане“ – Свищов и да попълнят декларация – съгласие.