111 047 лева ще получат седем училища от община Свищов по Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.

Пет общински и две държавни училища край Дунав са класирани за финансиране по Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, модул „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“. Свищовските училища, които ще получат средства по програмата, в общ размер на 111 047 лева, ще оборудват нови стаи по хуманитарни науки, занимания по интереси, библиотеки и кътове за четене, в които учениците се обучават за придобиване на ключови компетентности в областта на хуманитарните науки.

Ето кои са образователните институции и какви са сумите, които ще усвоят за инвестициите:
– общинско ОУ „Ф. Сакелариевич“, гр. Свищов – 14 928 лв.;
– общинско ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Морава – 12 750 лв.;
– общинско СУ „Цветан Радославов“, гр. Свищов – 15 000 лв.;
– общинско СУ „Николай Катранов“, гр. Свищов – 19 998 лв.;
– общинско СУ „Димитър Благоев“, гр. Свищов – 22 530 лв.;
– държавно ПДТГ „Димитър Хадживасилев“, гр. Свищов – 10 891лв.;
– държавно СПГ „Алеко Константинов“, гр. Свищов – 14 977 лв.

Националната програма продължава реализираните от 2007 г. насам различни програми и модули, насочени към обогатяване и подобряване дейностите в системата на училищното образование. С цел създаване на оптимални и привлекателни учебно-възпитателни условия, достъпна архитектурна среда, цялостна организация по охраната на сградите и на възможности за прилагане и развиване компетентностите на децата и учениците отделните елементи на програмата намират своето продължение. Създаването на предпоставки за равен достъп до образование, както и опазването на живота и здравето на участниците в образователния процес са от приоритетно значение при изпълняването на политиките на Министерството на образованието и науката. Необходимо е осигуряването на условия за използване на архитектурната среда от всички, както и подпомагане на цялостната организация по охрана в сградите с учебен процес с цел гарантиране на живота, здравето и сигурността на учениците, учителите и персонала в училищните сгради и прилежащите им части и терени, посочват от Министерството на образованието и науката.

 

До 15 октомври гласувайте в анкетата ни: За кого ще гласувате на 29 октомври за кмет?

Гласът може да дадете ТУК

 

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.