Теми:
📌Външна политика
📌България в Европейския съюз

🔴 Външна политика
🎯 Цел: Защита на българските национални интереси и гарантиране на благоприятни външни условия за развитие на страната
➢ Отстояване на възможностите за международен политически диалог и дипломатически усилия за прекратяване на войната в Украйна. Противопоставяне на политиката на санкции и контра санкции, от които потърпевши са гражданите. Категорично противопоставяне на действия, които могат да въвлекат България във военния конфликт;
➢ Активно регионално сътрудничество в Югоизточна Европа и продължаване на политиката на разширяване на Европейския съюз със страните от Западните Балкани;
➢ Последователна защита на националните ни интереси в отношенията с Република Северна Македония, вкл. в рамките на преговорния процес за присъединяване на страната в ЕС и отстояване на българските позиции пред нашите съюзници и партньори;
➢ Противодействие на милитаризирането на Черно море от страна на всички държави в региона и запазване на възможностите за разширяване на взаимодействието помежду им в сфери като търговията, транспорта, туризма и енергетиката след края на военния конфликт. Нормализиране на дипломатическите отношения и поддържане на
конструктивен диалог с Руската федерация;
➢ Запазване и развитие на етническата, езиковата, културната и религиозната идентичност на исторически формираните български национални малцинства, както и на новосъздадените български общности по света. Нова стратегия за работа с българите в
чужбина;
➢ Защита на моралните и материални интереси на тракийските българи – в двустранните отношения с Република Турция ще отстояваме решаването на въпроса за обезщетенията на тракийските бежанци и техните потомци.
➢ Продължаване на работата по присъединяване на България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие;
➢ Усилия за професионализация и деполитизация на българската дипломатическа служба и системна работа за изграждане на подготвени кадри.

🔴 България в Европейския съюз
🎯 Цел: България в ядрото, а не в периферията на Европейския съюз. Недопускане прилагането на двойни стандарти и развитие на Съюз на две (и повече) скорости.
➢ Ефективно оползотворяване на всички инструменти и целия потенциал на финансовия пакет „Следващо поколение ЕС“; ускоряване на прилагането на Националния план за възстановяване и устойчивост;
➢ Активно участие на България в изграждането на европейски Социален съюз, подкрепен от нов икономически модел на развитие и растеж за преодоляване на неравенствата и преход към зелена и цифрова икономика;
➢ Приемане на България в Шенгенското пространство по суша без допълнителни условия;
➢ Присъединяване към Еврозоната след задълбочен анализ на рисковете и само при пълни гаранции за доходите и спестяванията на българските граждани и защита на българската икономика;
➢ Европейски съюз на младите – по-добър живот и активно демократично участие на бъдещите поколения;
➢ Европейски съюз като самостоятелен фактор в глобалната политика, който развива Обща външна политика и политика на сигурност в интерес на европейските граждани;
➢ Осъвременяване на процедурата по изработването на българските позиции при подготовката на решения в рамките на ЕС и отчитане на специфичните български национални интереси.

🗳️2️⃣4️⃣✔️1️⃣0️⃣8️⃣✔️

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.