Съветът за развитие на гражданското общество към Министерския съвет пита по какви приоритети да се осъществява финансирането на обществено значими проекти на гражданските организации, пише сайта на организацията. Анкетата, която се състои от три въпроса, следва да се попълва само от граждански организации в обществена полза.
Анкетата може да бъде попълнена ТУК
Крайният срок за попълване на анкетата е 16 декември 2022 г.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.