Медицински сестри, педагози, помощник-възпитатели и детегледачи от всички детски градини и училища на територията на община Свищов успешно преминаха през обучения на тема „Травми и злополуки в ранната детска възраст. Първа помощ и превенция“ по обучителна програма на Български червен кръст. ьиж
Обученията се проведоха в подходяща за целта зала в ПДТГ „Димитър Хадживасилев“, а с оглед постигане на оптимален ефект от преподавания учебен материал и участието в практическите упражнения, 30-те участници бяха разделени на две групи.
В продължение на 8 учебни часа обучаемите затвърждаваха знания и практически умения, придобити на по-ранен етап и усвояваха нови такива, насочени към прилагането на подходящи животоспасяващи и животоподдържащи действия на деца на мястото на инцидента до идването на екип от спешна медицинска помощ.
Учебната програма на проведеното обучение включваше теми свързани със създаването на безопасни условия за отглеждане на деца, превенция на травми и злополуки; запознаване със ситуацията (оглед, проверка на основните жизнени функции, преглед и позициониране на пострадалото дете), внезапни състояния; кардио- пулмонална ресуситация; рани, кръвотечения и шок; травми на главата и гръбначния стълб, фрактури, луксации и наранявания на меките тъкани; ухапвания и ужилвания, отравяния; термични травми; най-често срещаните заболявания в детската възраст. Всяка една от темите, след лекционното ѝ презентиране, бе дискутиранана, онагледена, демонстрирана и практически експериментирана. Важно е да се знае, че програмите за обучение на БЧК са сертифицирани за качество от Европейския референтен център по първа помощ – Париж, Франция (ЕFAC) и удостоверенията, издадени от БЧК, са валидини в ЕС за 5-годишен период.
Лектор на обучението беше д-р Светла Ангелова, член на Български червен кръст – Областен съвет Велико Търново, която в края връчи на всички участници удостоверение за завършен курс по оказване на първа долекарска помощ за деца.
Финансирането на обучителните курсове бе изцяло за сметка на общинския бюджет.