Директори и учители взеха участие в обучение по прилагане на мерки за предотвратяване на деца и ученици от образователната система, съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.
По инициатива на отдел „Образование“ към Общината, в Актовата зала на СУ „Димитър Благоев“ се проведе работно обучение по прилагането на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната  система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.
В събитието участваха Румяна Кузева – началник на отдел „Образование“ към Община Свищов, Камелия Христова – ст. експерт „Училищно образование“, директорите и учители от образователните институции, локализирани на територията на общината. Водещ лектор в обучителната част бе Надя Лорето – старши експерт по КПК в РУО – Велико Търново.
В рамките на работната програма бяха  представени резултатите от направения анализ на  данните, въведени в Информационната система за работа по Механизма,   дискутираха се въпроси, свързани със своевременното обхващане на завърналите се в България деца и ученици, дадени бяха насоки за извършване на текущи действия по  установяване и актуализация на статуса на отпадналите през учебната година деца и ученици, като акцентът  бе  поставен върху извършването на посещения на място от страна на  екипите за обхват с участието на всички институции. В практическата втора част на обучителния семинар участниците коментираха различни казуси и произтичащото от тях фактическо въвеждане на данни в информационната система.
Срещата приключи с взаимни пожелания за малък брой инициирани от екипите за обхват посещения на територията на община Свищов.