През последния месец се наблюдава тенденция към подобряване изпълнението на графика за движение на влаковете, което се изразява в намаляването на закъсненията на влаковете, съобщават от БДЖ, съобщи БНТ.
От началото на месец октомври изпълнението на графика се е подобрило с близо 10% в сравнение със същия период на предходния месец септември. Това се дължи основно на намаления недостиг на локомотиви от близо 21 броя средно на ден до 8 броя средно на ден след подобряване на ефективността в изпълнението на ремонтната дейност и стриктно следване на одобрения ремонтен график.
Благодарение на увеличаването на броя на локомотивите в движение след извършен ремонт през месеците септември и октомври се постига изпълнение на графика за движение на влаковете над 90% в определени дни, като в някои дори се доближава до 95%. Подобни стойности в изпълнението на графика не са отчитани от месец юни, допълват от железниците.
С постигане на стремежа недостигът на локомотиви да бъде сведен до минимум и преодоляване на възникването на закъснения по инфраструктурни причини, графикът за движение на влаковете може трайно да поддържа стойности на изпълнение от над 90% през предстоящите месеци.

 

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.