Оптимистичните прогнози от началото на годината на финансовия министър Асен Василев, че първият транш по Националния план за възстановяване и устойчивост ще се получи през юни, се разминаха сериозно с реалността, пише вестник „Сега“. От кабинета в оставка се опитва да прехвърлят отговорността за това върху парламента, но от наличната информация за етапа, до който е стигнало изпълнението на механизма, става ясно, че сериозно забавяне има и на ниво правителство. Ако се съди по официалните срокове, много е вероятно първото плащане да дойде чак в края на годината.
Това показа проверка на „Сега“ по повод новините от МС, че финансовият министър е бил упълномощен да преговаря и да подпише с ЕК при условие на последваща ратификация финансово споразумение за изпълнение на Механизма за възстановяване и устойчивост. Кабинетът в оставка одобри и органите и структурите, които ще отговарят за изпълнението на плана.
Подписването на финансово споразумение е задължително условие за изпълнение на националните планове за възстановяване и устойчивост. Освен финансово споразумение, страните-членки и комисията изготвят още един документ преди реалното изпълнение – оперативни договорености, в които се описват всички детайли около показатели и етапи на изпълнение, предоставяне на данни и т.н. Искане за първо плащане може да се прави едва след като са подписани оперативните договорености.
Справка в европейската платформа с данни за изпълнение на плановете Recovery and resilience scoreboard показва, че от одобряването на националните планове до приемането на оперативните договорености минава доста време – около 5 месеца, като е възможно този дълъг срок да се дължи и на факта, че тези страни междувременно са получили и авансово финансиране, каквото за България няма да има. Българският план за възстановяване и устойчивост бе окончателно одобрен на 4 май, като не е ясно кога ще има приети оперативни договорености. Едва след това България ще може да подаде първо искане за плащане.
Финансовото министерство твърди, че България е изпълнила обещаните 23 реформи от списъка за първото плащане, като проверка на „Сега“ показа, че покрай забавянето на плана част от целите са изпълнени още миналата година. Асен Василев говореше за заявяване на първо плащане още този месец, но това няма как да стане заради изискваните преди това договорености и документи.
Самото искане за плащане подлежи на оценка от страна на комисията, която трябва да бъде готова в двумесечен срок. Така е реалистично да се очаква първо плащане най-рано есента или в последното тримесечие на годината. То е в размер на 1,3 млрд. евро, като е възможно да бъде намалено при преценка на ЕК за недобре изпълнени цели и реформи.
Както „Сега“ писа, политическата криза и евентуални парламентарни избори ще затруднят много сериозно работата по плана, но за второто искане за плащане, което предстои евентуално през 2023 г.
ЕДНО КЪМ ЕДНО
В интервю за 3е-news.net от края на май вицепремиерът и финансов министър Асен Василев заяви: „Планът за възстановяване и развитие е одобрен напълно. И вече сме в процес на 30 юни да изпратим първото искане за плащане. Тъй като реформите, без една, са изпълнени, очаквам до 30 юни и тя да бъде завършена. Това е необходимо за първото плащане по плана“.

 

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.