Стопанска академия „Д. А. Ценов” организира и проведе открита онлайн лекция на тема „Риск и застраховане”. Това бе първата открита лекция, която се организира в рамките на създадения клъстер с УНСС – София и Икономически университет – Варна, в който Свищовското висше училище е водещ партньор в областта на застраховането, данъчния и митнически контрол. Лектор бе доц. д-р Румен Ерусалимов – зам.-ректор на СА „Д. А. Ценов” и ръководител на първата застрахователна катедра в България – катедра „Застраховане и социално дело”.
Във виртуалната аудитория на лекцията се включиха над 70 студенти, докторанти и преподаватели от трите висши училища, както и представители на застрахователната практика. В своята презентация доц. Ерусалимов представи не само теоретична информация, но и много конкретни примери от практиката. Сред основните акценти в темата бяха същност и определение на понятието „риск”, видове риск от застрахователна гледна точка, условия за застраховаемост на риска, оценка на риска и технически риск на застрахователя. Темата предизвика интерес сред участниците и лекцията приключи с дискусия по въпроси, които бяха отправени към лектора.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.