Няколко важни промени обединиха днес депутатите от социалната комисия. Те засягат помощите за деца и минималната заплата, като предстои да видим как ще бъдат осигурени парите за въвеждането им от следващата година при липсата на бюджет. Помощите за деца бяха приети на второ четене и от окончателно одобрение ги дели само още едно обсъждане в пленарна зала. Решението за минималната заплата е прието на първо четене, пише вестник „Сега“.
 
ЗА ДЕЦАТА
И семействата с деца във втори, трети и четвърти клас ще получават еднократна помощ в началото на учебната година за посрещане на разходи, реши социалната комисия на второ четене на промени в закона за семейните помощи за деца. Предложението е на БСП.
По искане на ГЕРБ пък към обхвата на помощта, която досега се даваше само на деца от държавни и общински училища, бяха включени и децата в частните училища. Те са под 3000 в цялата страна, така че разходът е незначителен. Председателят на комисията Георги Гьоков възрази, че тези семейства очевидно нямат финансови проблеми, щом децата им са в частни училища. В частни училища учат много деца със специални потребности, обясни му Деница Сачева.
В момента еднократната помощ в началото на учебната година е 300 лв. и се дава на деца от първи до осми клас. Размерът й се определя със закона за бюджета за съответната година.

МИНИМАЛНАТА ЗАПЛАТА
Депутатите в комисията единодушно подкрепиха минималната заплата да се обвърже със средната за страната – предложение на БСП за изменение в Кодекса на труда. Тази промяна бе приета на първо четене. Това означава догодина най-ниското възнаграждение у нас да се увеличи от 710 на 850 лв. Въпреки липсата на бюджет, някакво увеличение на минималната заплата се очаква, тъй като в противен случай работещите на нея ще се доближат опасно до линията на бедност, която от 1 януари става 504 лв. За момента е прието да се удължи действието на старите бюджетни закони, което предполага замразяване на плащанията, определяни с тях до приемането на новия бюджет. Депутатите обаче смятат да предлагат увеличения преди второто четене на удължителния закон.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.